Digitalna štampa

Za štampu velikih formata koristimo industrijske štampače na solventnoj bazi koji pružaju maksimalni kvalitet štampe do 1440 dpi – tačaka po inču sa postojanošću boje do 3 godine u zavisnosti od vrste materijala (prvenstveno podloge) i izloženosti spoljnim uticajima. Prednost štampe velikih formata je to što se cijena vrlo malo mijenja bez obzira da li je tiraž 1 ili 10 primeraka (za veće narudžbe naravno važe značajni popusti).

Maksimalna širina štampe 137 cm.